MIND CENTER MANAGEMENT TEAM

PLE - CEO / MENTAL HEALTH ADVISOR
ประธานโครงการจัดตั้ง ชมรมนักสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

ครูเปิ้ล Co-Founder

วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประธานชมรมจัดตั้งชมรมนีกสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

 • Certificated of Self Expression and Healing Drama Therapy and Psychodrama Workshop by Joel Gluck, MED RDT
 • Certificated of Cognitive Behavioural Therapy for Depression, Faculty of Medicine, CU
 • Certificated of Completion Rainbow of Desire by Amit Ron in Advance Course (Drama for Change)
 • Certificated of Advance training of Non Violence Communication by The Center for Nonviolent Communication

BENJI - psychologist
นักจิตวิทยา นักพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • Master of Arts Program in Counseling Psychology ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชา จิตวิทยาการปรึกษา

Work

 • Organization Development Manager, A.planned Artist Studio
  นักพัฒนาองค์กร บริษัท เอแพลนเน็ต จำกัด

ผลงานการวิจัย

 • Researcher of project, THE MODERATING EFFECT OF PERCEIVED SEVERITY OF THE EVENT IN RELATIONSHIP BETWEEN LOVE COMPOSITIONS AND FORGIVENESS.
  นักวิจัยโครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรักและการให้อภัยโดยมีการรับรู้ความรุนแรงของเหตุการณ์เป็นตัวแปรกำกับ”

ทีมงานให้คำปรึกษาสุขภาพใจ

Mental Health Advisor Team

 

 

ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์

SELF DEVELOPMENT EXPERT

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง

ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ เป็นผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand และผู้บริหารสถาบัน IDEO Performing Arts สอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้หลัก Humanism ที่เชื่อว่า

“มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้”

จบศิลปะการละคร จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จบปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูเปิ้ล ได้รับเชิญให้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรรัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย ถูกยกย่องให้เป็น Self Development Expert วิทยากรหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาให้คนเก่งขึ้นมีความสุข มั่นใจมากขึ้น ด้วยศิลปะการแสดงและศาสตร์จิตวิทยา

เกี่ยวกับครูเปิ้ล

ในด้านศิลปะ เป็นผู้กำกับการแสดงละครเพลงระดับประเทศมีผลงานกำกับลีลาระดับโลก เป็นโค้ชแอคติ้ง ครูสอนการแสดงชั้นเเนวหน้าประธานค่ายเด็กฉลาดทางอารมณ์

จึงไม่เเปลกที่ครูเปิ้ลสามารถพัฒนาการพูดการแสดงออก ลีลาท่าทาง บุคลิกภาพภายนอกให้ผู้คนมั่นใจยิ่งขึ้นได้ด้วยการจบการศึกษาโดยตรงเเละประสบการณ์กว่า 15 ปี

ในด้านวิทยาศาสตร์ ครูเปิ้ลได้ผ่านการเรียนปริญญาโท ศึกษาด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาบำบัดความเครียด บำบัดความเศร้า  การปรับความคิดและพฤติกรรม รวมถึงจิตวิทยาการบำบัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพและวงจรชีวิตอีกด้วย

จึงทำให้ครูเปิ้ล สามารถพาผู้คนทุกเพศทุกวัยกำกับใจให้ข้ามผ่านอารมณ์ ปมปัญหาในจิตใจที่ค้างคา ค้นพบทักษะการแก้ปัญหารายบุคคลได้สามารถสร้างความสุขที่ยั่งยืน ด้วยความเคารพคุณค่าในตนเอง จากข้างในจิตใจอย่างมีกระบวนการได้อย่างแท้จริง

KRU PLE’S STORY

จากเด็กติสท์เกรด 1.75 สามารถพาตัวเองเรียนจบ Master Degree คณะเเพทย์ได้

จากเด็กโลกส่วนตัวสูง ถึงขั้นรับปริญญา ไม่เเต่งหน้า ไม่บอกใคร สู่ผู้กำกับละครเพลงที่ต้องเป็นผู้นำทีมงานกว่าร้อยชีวิต ให้ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวได้

ครูเปิ้ลจึงเชื่อมั่นเสมอว่า

“เราทุกคน สามารถเป็นเราที่ดีที่สุดได้ในวินาทีหน้าได้ถ้าเราต้องการจริงๆ”

ประวัติผลงาน

 • อาจารย์สอนการเเสดงขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้บริหาร สถาบันสอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพ IDEO Performing Arts
 • Director / Choreographer มีผลงานระดับโลก 
 • ผู้เขียนหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • เจ้าของเพจ MindDirector : กำกับใจ by ครูเปิ้ล
 • เจ้าของหนังสือ “กำกับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต” สำนักพิมพ์มติชน
 • นักแสดงละครเวที (บทนำ) รัชดาลัยเธียเตอร์
 • ครูผู้สอน แอคติ้ง โฆษณา ทีวี และละคร
 • ผู้กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง ก๊วนคานทอง Love Game The musical
 • ผู้กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง ซูสีไทเฮาเดอะมิวสิคัล
 • ผู้เขียนบทและประพันธ์คำร้อง

Mind Director Corporate Empowerment

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง Brand Cooperated การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ส่งลูกเรียนนอก พ่อแม่มนุษย์เงินเดือนทำได้ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เสริมความมั่นใจผ่านการแสดง ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC)

4. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ปรับแนวคิดพัฒนาจิตใจ สร้างความมั่นใจ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน River ville Place @Ayuthaya บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

5. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวางแผนเกษียณ ศูนย์การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญญธารา

6. บรรยายพิเศษ หลักสูตร Team Management บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

7. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Feeling Good, Looking Good as an Accountant” คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย

8. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

9. บรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการประสบความสำเร็จ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย

10. บรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการประสบความสำเร็จ คณะบริหารธุกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

11. บรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกบนเวทีเพื่อการประกวดนางงาม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

12. บรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์และสังคม สำหรับการประกวดเพื่อการค้นหาตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13. บรรยายพิเศษ หัวข้อ จิตวิทยาความสุขในองค์กร บุคคลากรทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

14 . อบรมพิเศษ  หัวข้อ การแสดงออกบนเวทีให้นักร้องนักดนตรีผู้พิการ จัดโดย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ สนับสนุนโครงการโดย สสส. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

15. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ดนตรีสื่อสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาการเด็ก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

16. บรรยายพิเศษ หัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความฉลาดทางอารมณ์ จัดโดย ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับศูนย์มิตรบำบัด โรงพยาบาล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

17. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ให้ผู้นำชุมชน เเละ บุคลากรทางการแพทย์ โดยชมรมสายใยรักครอบครัว โรงพยาบาล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

18. บรรยายพิเศษ หัวข้อ จิตสาธารณะ..สู่การค้นพบคุณค่าในตัวเอง ศูนย์มิตรบำบัด โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

19. ประธานโครงการ ร่วมเขียนหลักสูตรเเละจัดกิจกรรม ค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กวัย 8-11ปี “สร้างความฉลาดทางอารมณ์” จัดโดย สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20. บรรยายพิเศษ หลักสูตร Personality Development บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

21 บรรยายพิเศษ หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร สำหรับนักขายมืออาชีพ บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด

22. บรรยายพิเศษ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ บริษัท ไอดอล ซิสเท็ม จำกัด

23. อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี

24. บรรยายกึ่งปฏิบัติการ การขับร้องเพลง และการแสดงออกบนเวที ชมรมขับร้องประสานเสียง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด ( AIS )

25. อบรม การพูดสุนทรพจน์บนเวทีสำหรับผู้บริหาร บริษัท Toyota จำกัด

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ Ice Breaking and Team Building ในโครงการณ์ 2015 Esso Challenge Innovative Internship บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 

27. อบรมการเชิงปฏิบัติการ การเเต่งหน้า-เเต่งกาย หลักสูตร ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ สำหรับตัวแทนนักขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด

28. บรรยายพิเศษ พัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกบนเวทีเพื่อการประกวดนางงาม สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน Miss & Mister Deaf Thailand 2016

29. บรรยายพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาครูผู้พิการ จัดโดย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ สนับสนุนโครงการโดย สสส. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

30. อาจารย์พิเศษวิชา การแสดงขับร้อง ( Acting for Vocalist) วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย รังสิต

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขายมืออาชีพ  บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

32. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บุคลิกภาพและมารยาทเบื้องต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

33. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บุคลิกภาพและการพูดเพื่อการเป็นพิธีกร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา3)

34. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับนักบริการมืออาชีพ ร้านอาหารวิลล่า เดอ แบร์

35. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพภายในสำหรับนักบริการมืออาชีพ และการสร้างความสุขในองค์กร ร้านอาหารวิลล่า เดอ แบร์

36. อบรมเชิงปฏิบัติการ เเละ Role play การบริการอย่างประทับใจสำหรับนักบริการมืออาชีพ ร้านอาหารวิลล่า เดอ แบร์

37. อบรมเชิงปฏิบัติการ  ฝึกซ้อมนักแสดง เพิ่มความสามารถพิเศษในการเข้าฉากละครโทรทัศน์เรื่อง สายลับจับแอ๊บ ไทยทีวีสีช่อง3 ผลิตโดย บริษัษ โพลิพลัส เอนเตอร์เทนเมนท์ ประเทศไทย จำกัด

38. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ และการถ่าย VTR สื่อสารองค์กร คลินิกเสริมความงาม ดับเบิ้ลยู คลินิก ( W Clinic )

39. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพเพื่อความสุข ให้โครงการ Amazing Life จัดโดย Amazing Life Academy

40. บรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการประกวด และการแสดงออกบนเวที รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการประกวด สมาคมผู้ประกอบการวัยรุ่นไทย

41. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแสดงออกบนเวที เพื่อประกวดความสามารถทางการร้องเเละเต้น ในรายการชิงช้าสวรรค์ จัดโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน

ให้นักเเสดง โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ

42. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแสดงออกบนเวที เพื่อประกวดความสามารถทางการร้องเเละเต้น ในรายการชิงช้าสวรรค์ จัดโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน

ให้นักแสดง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

43. อบรมเชิงปฏิบัติการ การค้นหาอัตลักษณ์และออกแบบท่าเต้นอัตลักษณ์เมืองยะลา เพลง YALA BIRD CITY  จัดโดยเทศบาลนครจังหวัดยะลา

44. บรรยายพิเศษ หลักสูตร การพัฒนาการพูด การสื่อสาร และการแสดงออกหน้ากล้อง สำหรับเจ้าของธุรกิจ บริษัท พิมพ์ชิน จำกัด

45. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแสดงออกบนเวที เพื่อประกวดความสามารถทางการละคร การประกวดละครระดับชาติ ประกวด ณ อิมเเพคอารีน่า เมืองทองธานี

46. อมรมเชิงปฏิบัติการ ให้ดารานักแสดงนำ อาทิ แคทลียา อิงลิช ชายชาตโยดม ละครเวทีเรื่อง ก๊วนคานทอง Love Game The Musical บริษัท MusicalMusicals จำกัด แสดง ณ โรงละครสยามเคเเบงค์พิฒเนศวร

47. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการประกวด และการแสดงออกบนเวที ให้เเก่ผู้เข้าประกวดงาน มหกรรมผมนานาชาติและการปะกวด Miss Beauty Contest โดยนิตยสาร HAIR WORLD THAILAND

48. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแสดงออกบนเวที เพื่อเเสดงความสามารถทางการละคร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

49. อบรมพิเศษ  หัวข้อ การแสดงออกบนเวที ให้นักแสดงประจำปี โรงเรียนสอนดนตรี คีตพัฒน์ จังหวัด เพชรบุรี

50. บรรยายพิเศษ หัวข้อ บุคลิกภาพสำหรับการประกวดและการแสดงออกบนเวที รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการประกวด Miss Photo Genic Model 2016 นิตยสาร ดาราอินไซด์

51. บรรยายพิเศษ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จสำหรับนักขายมืออาชีพ โครงการ หมู่บ้านปภาวรินทร์

55. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การทำงานด้านละครเวทีแบบมืออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

56. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและการสื่อสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

57. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Workshop กำกับใจ ให้พัฒนาศักยภาพภายนอก-ภายในสู่ความสำเร็จ” หลักสูตร การบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ โครงการ Media Appreciation and Product-service Stategies หรือ MAPS โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต

58. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Public Speaking for Sales บริษัทเอฟดับบริวดี ประกันชีวิต จำกัด

59.อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Personality Skill  ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ ความฉลาดเข้าสังคม (SQ)  จัดโดย บริษัท เนสเล่ท์ ประเทศไทย จำกัด

60. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กำกับใจให้มีสุข ไร้ทุกข์ทางการเงิน โรงเเรม รอยัลซิตี้

61.  บรรยายพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาผู้สอนเเละผู้เรียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง

62. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแสดงออกบนเวที เพื่อเเสดงความสามารถทางการละคร สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม