สื่อสารได้ผล คนได้ใจ ลดความขัดแย้งในองค์กร

THE POWERFUL MINDSET & POSITIVE COMMUNICATION

OBJECTIVE

 1. ทีมงานได้เรียนรู้ ปรับกรอบความคิด ทัศนคติการมองเห็นเหตุการณ์และผู้คน ให้เป็นจริง ไม่ตีความ ไม่คิดลบ ให้สื่อสารเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
 2. ปรับคำพูดเชิงลบ คำตัดสิน ตีความ เหมารวม ให้เป็นการสื่อสารที่ได้ผลทั้งงาน และความสัมพันธ์อันดี
 3. รู้จุดแข็ง และข้อควรระวัง รวมถึงพร้อมจะปรับตัวเพื่อการรับฟัง สื่อสารอย่างสันติในองค์กร
 4. สร้าง awareness ช่วยลดพฤติกรรม คำพูด การแสดงออกที่คิดถึงแต่ตนเอง แบ่งพรรคพวก แต่ปรับเป็นทีมเดียวกัน เติบโตไปด้วยกัน

ใครควรเรียน

 • คนที่อยากยกระดับการสื่อสารของตนให้จริงใจ มั่นใจ ได้ประสิทธิภาพในงานมากขึ้น

KEY LEARNING

 • Observation Skills ปรับMindsetสู่ความสำเร็จในการสื่อสาร
 • Feeling Reflection ทักษะความฉลาดอารมณ์เพื่อความฉลาดในการสื่อสาร จัดการอารมณ์ได้
 • My Need My Self ค้นพบตัวตน ค้นพบสไตล์สื่อสารที่สร้างความสุขในแบบตัวเอง
 • Request ทักษะการสื่อสารสร้างสันติ งานได้ผล คนได้ใจ

BONUS TRACK

 • E-LEARNING Peace Communication

FOLLOW UP

 • ติดตาม ตรวจสอบ feedback 7 วัน

 

EMPATHIC LISTENING & FEEDBACK SKILLS

OBJECTIVE

 1. ลดอีโก้ โดยฝึกฝนการปรับเปลี่ยนตัวตนให้ ไม่ยึดติดกับความคิด ความสามารถเดิมๆ ส่งผลให้อยากพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ (ลดอีโก้)
 2. ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ACTIVE LISTENING & FEEDBACK SKILLS เพื่อให้สามารถถ่ายทอดงานเป็น ทำทีม สอนงาน ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ฝึกฝนปรับแก้การสื่อสารผ่านเมลล์ ไลน์ เพื่อลดความัดแย้งจากการเข้าใจผิดในการใช้ภาษา
 4. สามารถฝึกทักษะรับฟังอย่างลึกซึ้ง จนเกิดความเข้าอกเข้าใจคนอื่นจนชำนาญเป็นนิสัยใหม่
 5. สร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็น HAPPY workplace TEAM ในทุกวันทำงาน

KEY LEARNING

 • การฟัง 3 ระดับ open mind , open heart, open will
 • EMPATHIC LISTENING ฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ เจอปัญหาที่แท้จริง
 • Feedback Skills รวมใจลูกน้องได้ ตำหนิเพื่อการเติบโตเป็น
 • บริหารจัดการเจ้านาย ลูกน้อง สร้างทีมด้วยการฟังและถ่ายทอดสร้างแรงบันดาลใจ

BONUS TRACK

 • E-learning Active listening & Feedback skill สำหรับทบทวน ฝึกฝนเพื่อความชำนาญ

FOLLOW UP

 • ติดตาม ตรวจสอบ feedback อีก7วัน

 

TEAM GROWTH WITH INNER VOICE

OBJECTIVE

 1. ผู้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสไตล์บุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน
 2. ผู้เรียนเปิดใจที่จะเข้าใจความแตกต่าง
 3. ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการค้นเจอตนเอง
 4. ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต นำไปสู่การจุดประกายทักษะ ฟังด้วยหัวใจ ไม่มีอีโก้

ใครควรเรียน

ทีมงานที่เริ่มมีการขยายทีม ต้องการรวมจิตใจ สร้างความเข้าใจ สื่อสารได้มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในองค์กร

KEY LEARNING

 • Know your style ผู้เรียนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสไตล์บุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน
 • DISC ผู้เรียนเปิดใจที่จะเข้าใจความแตกต่าง
 • VDO Technique ลดอคติ
 • Value the difference  ยอมรับเข้าใจเห็นคุณค่าในความต่างพร้อมฝึกสื่อสาร เพื่อให้งานได้ผล คนได้ใจ
 • BONUS TRACK
 • ASSESMENT DISC รู้สไตล์บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร

FOLLOW UP

 • ติดตาม ตรวจสอบ STAR 7 วัน