สุขขึ้น มั่นใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

SELF ESTEEM & SELF CONFIDENT

OBJECTIVE

 1. ให้ทีมงานมั่นใจในตนเองมากขึ้น ตั้งแต่ Mindset
 2. บอกลาคำว่า “ทำไม่ได้” มีแต่คำว่า “เป็นไปได้”
 3. แก้อาการ  Self ตก  คิดลบกับตนเอง เมื่อเจอคำวิจารณ์ หรือปัญหา
 4. ให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น
 5. มีบุคลิกภาพ แววตา ท่าทาง ทัศนคติที่ STRONG
 6. ให้ความเชื่อมั่นต่อทีมงานและลูกค้าได้
 7. มีความสุขขึ้น มั่นใจมากขึ้น ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

ใครควรเรียน

 • ทุกท่านที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ทำอยู่
 • ผู้ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่รับผิดชอบ

KEY LEARNING

INSIDE OUT ปรับ SELF จากภายใน

 • รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จากทฤษฎี SIX HUMAN NEEDS
 • UNLOCK ปมในใจ ทลายความกลัวที่ซ่อนอยู่
 • ตระหนักในคุณค่าตนเองด้วย SELF MASTERY
 • คนพบ SELF VALUE / MOTIVE ที่สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

OUTSIDE IN ปรับบุคลิกภาพภายนอก
ปรับการแสดงออกภายนอก การเดิน การยืน การพูด
ที่ส่งผลต่อความมั่นใจภายในด้วย BIO FEEDBACK

BONUS TRACK

 • Pretest Self Esteem Check up
 • ลงมือทํา EMPOWERMENT PLAN ด้วยตนเองให้สําเร็จในชีวิตจริง
 • Post-Test Self Confidence Check up Online

FOLLOW UP

7 วัน

 

ตัวอย่างหลักสูตร In-house Training

MOTIVATION  & GOAL-DIRECTOR

ปลุกพลังใจ ปลุกไฟทั้งองค์กร

MOTIVATION  & GOAL-DIRECTOR

 

OBJECTIVE

 1. ค้นพบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิต และสามารถสร้างเป้าหมายในงาน ให้ผูกกับเป้าหมายชีวิตได้ ส่งผลให้ทำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างยั่งยืน
 2. พนักงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ยืนยันที่จะสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จที่วางไว้ร่วมกัน
 3. พนักงานเข้าถึงหัวใจการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีวิริยะ สามารถทำงานท่ามกลางความขาดแคลน อุปสรรค ความไม่พร้อมได้
 4. พนักงานมีไฟในการทำงาน และสามารถเป็นพลังบวกให้เพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานเต็มที่ มีพลัง
 5. หัวหน้าสามารถสั่งงานได้ง่ายขึ้น ผลักดันงานได้บ่อยขึ้น โดยที่ทีมงานสมัครใจรับงานและfeedbackอย่างตั้งใจเพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน

KEY LEARNING

 • GOAL OF LIFE ตั้งเป้าหมายชีวิตครบทั้ง8ด้าน
 • PASSION AT WORK พบพลังใจในงานที่ทำ
 • FOCUS หัวใจของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • POWER WHITHIN U ปลุกพลังยักษ์ในตัวคุณ
 • MINDSETสร้างความสำเร็จ ท่ามกลางอุปสรรค และความขาดแคลน

BONUS TRACK

 • WHEEL of LIFE เพื่อ Work Life Balance
 • E-LEARNING นำไปทบทวนและฝึกฝนด้วยตนเอง

FOLLOW UP

MISSION SUPER PRODUCTIVE 7 วัน