ชีวิตที่มีความหมาย
คือชีวิตที่รู้ว่า “ฉันเป็นใคร”
และ “อะไรคือความสุขในชีวิตฉัน”

แบบทดสอบด้านล่างจะเป็นเหมือน Mind Check up ตรวจสอบสภาพจิตใจ ให้คุณเข้าใกล้คำตอบนี้ ช่วยให้ค้นพบความสุขได้ง่ายขึ้น

แล้วอย่าลืมแชร์แบบทดสอบไปแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานได้พบคำตอบไปด้วยกันนะคะ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ

แบบประเมินความเครียด

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

แบบประเมินภาวะหมดไฟ