แบบประเมินความเครียด (ST5)

ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วยเป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

 

1.มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2.มีสมาธิน้อยลง
3.หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
4.รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5.ไม่อยากพบปะผู้คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *